Loading

За нас

Службата по трудова медицина “Албиконсулт” ЕООД, има пререгистрация в Министерството на здравеопазването под номер 128-2/07.02.2012г. 

Екипът на Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД има дългогодишен опит в областта на осугуряване на безопасни и здравословни условия на труд. За нас ще е чест да Ви предоставим нашия дългогодишен опит и професионализъм в областта на трудовата медицина, оценката на риска, обучението и обслужването на клиенти. Познавайки в детайли трудовото законодателство, ще ви помогнем да осигурите и поддържате безопасни и здравословни условия на труд в съответсвие с него.

Службата по трудова медицина към “АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД предлага комплексно обслужване по смисъла на чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Органът за контрол „АЛБИ” от вида С, към „АЛБИКОНСУЛТ” ЕООД притежава СЕРТИФИКАТ за акредитация No 137 ОКС по БДС ISO/IEC 17020:2012 от Българска Служба за акредитация (БСА). ОКС „АЛБИ” извършва измервнията(контрол) посочени в „Услуги-измерване фактори на работната среда” Предлагаме на Вашето внимание формуляр Общи договорни условия и процедура по качество Приемане, регистрации и решаване на постъпващи жалби и възражения.