Loading

Защита на личните данни

Политика за поверителност

Добре дошли в https://albiconsult.com („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), опериран от администратора на лични данни АЛБИКОНСУЛТ ЕООД, с ЕИК: 175099111, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Малашевци ул. Жак Дюкло № 8, тел.: 02 441 40 69, факс: 02 839 28 93, Електронна поща: albikonsult@abv.bg

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как АЛБИКОНСУЛТ ЕООД третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания във връзка с това третиране.

МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ПОСОЧЕНИ В НЕЯ, МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТ И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание:

Считано от 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които АЛБИКОНСУЛТ ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме и как ги обработваме: 

Вие може да получите достъп до уебсайта, без да въвеждате лични данни (например име, адрес или адрес на ел. поща). Но и в този случай трябва да обработим определена информация, за да Ви дадем достъп до уебсайт.

За да бъде осъществен контакт с нас посредством формата за контакт на интернет страницата ще е необходимо да предоставите следните Ваши лични данни: имена, и-мейл, телефон за връзка. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: с оглед отговор на Вашето запитване.

Когато физическо лице се свърже с АЛБИКОНСУЛТ ЕООД по телефон, дружеството събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса и/или електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и поръчката на стоки. Обработването на тези лични данни е необходимо:

Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато се свържат с Администратора чрез изпращане на съобщение посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, достъпна чрез страницата на администратора във Facebook на: https://web.facebook.com/albiconsultbg. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора посредством използване на платформата Facebook чрез услугата за съобщения на Facebook, Администраторът събира и обработва името на физическото лице както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри. Oбработването на тези лични данни е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения. Администраторът използва услугите на Facebook, независим доставчик на услуги, намиращ се в САЩ, за получаване на съобщения посредством платформата Facebook. Това означава, че предоставените лични данни ще бъдат съхранявани на сървърите на Facebook в САЩ. За предаването на тези лични данни извън Европейското икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. Facebook удостоверява, че спазва принципите на „Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“. Facebook има собствена Политика за поверителност и физическите лица е препоръчително да се запознаят с нея, за да получат повече информация. Политиката за поверителност на Facebook е публикувана на следния адрес: ttps://www.facebook.com/policy.php

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 16-годишна възраст. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

Принципи при обработката на личните данни:

АЛБИКОНСУЛТ ЕООД следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

Цели, за които се обработват личните данни:

АЛБИКОНСУЛТ ЕООД събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а именно:

АЛБИКОНСУЛТ ЕООД събира и обработва личните данни на физическите лица, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:

АЛБИКОНСУЛТ ЕООД не използва личните данни на физическите лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни. Това е допустимо само въз основа на изрично предоставено съгласие от субекта на данните или на основанията, предвидени в GDPR.

Администраторът няма да използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Срокове за съхраняване на личните данни: 

Лични данни на лица, които са закупили стока: Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са закупили стока от Администратора за срок от пет години, който срок е законово установеният срок за съхранение на фактури на клиенти.

Администраторът съхранява личните данни и получените съобщения по електронната поща и Facebook за период, необходим за отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на искането на физическото лице, както и за период от една година, след като Администраторът е отговорил на полученото съобщение.

В останалите случаи, Администраторът ще съхранява личните данни на физическото лице за не повече от необходимото, като се имат предвид следните критерии, а именно: – дали Администраторът се задължава, за да спази законово задължение да продължи обработката на личните данни на физическото лице; – целта на съхранение на личните данни както в момента, така и в бъдеще; – дали между Администратора и физическото лице има сключен договор и Администраторът е длъжен да продължи да обработва личните данни, за да изпълни задълженията по договора; – цели за използване на личните данни в момента и в бъдеще; – дали е необходимо да бъде осъществен контакт с физическото лице в бъдеще; – дали Администраторът има правно основание да продължи да обработва личните данни на физическото лице; – всякакви други основателни причини, като например характера на взаимоотношенията с физическото лице.

Задължителност и доброволност при предоставянето на данните: 

Личните данни, които се изискват да се предоставят от физическите лица са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора. Предоставянето на лични данни от физическите лица е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:

Данни, събирани чрез бисквитки: 

За да направим уебсайта ни възможно най-лесен за ползване от потребителите, ние използваме т. нар. „бисквитки”, подобно на много други оператори на уебсайтове. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра Ви. Повечето „бисквитки”, които използваме, са сесийни бисквитки. Те се изтриват автоматично в края на посещението Ви. Използваме обаче и постоянни „бисквитки”. Те служат за подобряване насочването на потребителите. Нашите „бисквитки” не събират никакви лични данни и не подпомагат идентифицирането Ви на уебсайтове на трети лица. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за създаването на „бисквитки”, така че тяхното използване да е напълно прозрачно за Вас. По принцип можете също да откажете приемането на бисквитки чрез настройките на браузъра си. Това обаче може да означава, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на уебсайта.
3. Анализ на уебсайта чрез Google Analytics: За да подобряваме непрекъснато нашия уебсайт, ние използваме Google Analytics. Google Analytics използва „бисквитки”, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от „бисквитките” за използването Ви на този уебсайт, обикновено се изпраща на сървър на Google в Европа (или в държава-членка на Европейското икономическо пространство) за анонимизиране на IP адреса, така че се изключват всички лични характеристики. Едва след анонимизирането му, съкратеният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Само в изключителни случаи се налага прехвърляне и съхранение на пълния IP адрес на сървър на Google в САЩ. Този уебсайт използва Google Analytics с разширение за анонимно събиране на IP адреси (така нареченото IP маскиране). От наше име Google ще използва събраната информация за оценка използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта. IP адресът, предаван от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. Можете да откажете използването на „бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Бихме искали все пак да посочим, че в този случай е възможно да не можете да използвате изцяло всички функции на уебсайта. Можете също така да откажете Google да събира данните, генерирани от „бисквитки”, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса Ви) и обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате добавката за бразуър, достъпна от следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  Създава се „бисквитка” за отказ, която предотвратява събирането на данните Ви, когато посещавате този уебсайт в бъдеще. Допълнителна информация за защитата на данни в Google Analytics можете да намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html  и на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

АЛБИКОНСУЛТ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически и на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България.

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Прехвърляне на данни

Възможно данни да бъдат прехвърлени извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. PrivacyShield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на съответните трети лица.

Например уеб сайтът съдържа бутон, които се свързва с услуги на друга компания – бутон „Facebook“ . Този сайт е независим и Администраторът не поема каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на този сайт. Физическите лица използват тези сайтове на тяхна собствена отговорност и е препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на тази компания с цел получаване на повече информация.

Права на субектите на данни

НАДЗОРЕН ОРГАН:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35 19;  kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg

Важно: За упражняване на правата, които Ви предоставя GDPR и действащото законодателство, Ви молим да се свържете с нас, за да Ви предоставим конкретна информация как всяко ваше право може да бъде надлежно упражнено и/или предоставим конкретниформуляри за улеснение при упражняване на правата Ви.