Loading

Анализ на здравословното състояние на персонала

Ежегодно се извършва анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност/болнични листа/ и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.