Loading

Профилактични медицински прегледи

Службата за трудова медицина въз основа на оценката на риска и условията на труд предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на периодични медицински прегледи, вида на мед. специалисти, които ги извършват, необходимите изследвания и честотата на провеждането им.

» Организира провеждането на профилактични медицински прегледи, като те се уговарят и заплащат допълнително.

»След извършването на тези прегледи се изготвя анализи на здравното състояние на работниците и служителите във връзка с конкретните условия на труд.

»Уведомяване на общопрактикуващия лекар за заболяване или други физиологични отклонения на работещия.