Контакти

Управител: Албена Найденова

GSM: 088 8 72 49 06; 089 8 21 79 74

Офисът на фирмата се намира на адрес: Гр.София 1606 Бул.”Ген.Тотлебен” № 34, сграда 3, ет.1

Стационарен телефон на М-Тел в офиса 024414069

Тел./факс по адрес на съдебна регистрация: 02/839 28 93

Адрес за кореспонденция: София 1225, ул. Жак Дюкло №8

e-mail: albikonsult @ abv.bg


ОТДЕЛ РЕКЛАМА

Мобилен: 0888 03 76 77

е-mail: reklamite24@gmail.com

Comments are closed.